Gwyliau Beicio yng Nghymru


Croeso i Wyliau Bwthyn yng Nghymru.....

Taith Taf

Mae Taith Taf yn syniad diddorol gan fod yna fwy nag un llwybr.  Mae’n gyfle nid yn unig i gerddwyr ond i feicwyr (arwyneb eithaf garw ar y rhan fwyaf o lwybrau). Un o’r pethau mwyaf arloesol am gynllun Taith Taf yw bod cymaint o lwybrau cylchol sy’n cysylltu â’r prif lwybr.

Mae’r daith yn dilyn dyffryn Taf yn defnyddio hen lwybrau rheilffordd, camlesi a llwybrau coedwigaeth ac yn cysylltu Bae Caerdydd gyda Bannau Brycheiniog trwy Landaf, Pontypridd a Merthyr Tudful.
Beicio Mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn

Ydych chi’n breuddwydio am feicio ar hyd y llwybr agored perffaith neu ddringo trwy goedwig ar hyd troadau gyda’r golau’n tywynnu trwy’r coed ?
Wedi ei enwi ar ôl y baedd gwyllt yn chwedlau’r Mabinogi, mae’r llwybr yn cynnig rhywbeth i bawb, dringo caled, disgyniadau serth a rhannau technegol anodd.  Mae un o berlau Cymru yma mewn  15.5 cilomedr o drac sengl trwy dirwedd a oedd unwaith yn dangos creithiau’r pyllau glo.

Cottage Holidays in Wales

4* Self Catering Cottage

Pet Friendly Accommodation

Bookings Details
2 Bedrooms
(sleeps up to 5)
Mon-Fri from £60 per night
Fri-Sun from £65 per night

7 day booking £400


Mountain Biking in Merthyr

Climbing

Cycling