Bythynnod Gwyliau yng Nghymru – Gweithgareddau Lleol

Dyma ychydig o’r gweithgareddau sydd ar gael yn lleol, ar gyfer ymwelwyr egnïol a’r rhai sy’n hoffi ymlacio.

Cerdded Mynyddoedd a’r Awyr Agored

Beicio Mynydd

Mae nifer o lwybrau gwych ar draws De Cymru, ardaloedd wedi eu hadeiladu ac ardaloedd “beicio naturiol”, trwy goedwigoedd ac ar hyd cribau mynyddoedd:

•    Parc Coedwig Afan: Castell Nedd Port Talbot.
•    Cwmcarn:  ardal Risga /Caerffili.
•    Brechfa: Llandeilo, Sir Gaerfyrddin.
•    Parc Margam: ger Castell Nedd/Port Talbot ,croeso i deuluoedd.
•    Coetir Gethin: Merthyr Tudful (safle o’r radd flaenaf i’w agor yn yr hydref 2013)
•    www.cognation.co.uk am wybodaeth gyfredol ar y llwybrau beicio mynydd uchod.

Dringo Creigiau - Mae nifer o waliau dan do yn yr ardal hon.
Mae nifer o greigiau a chlogwyni lleol ar gael i’r dringwr difrifol.
Ewch i www.rockuk.org   - mae gan y wal ddringo anferth hon uchderau o 18m neu fwy.

• ardaloedd  meini mawr hefyd (dim ond 4 milltir o’r bwthyn!!! )
•  mae gan y wefan uchod ddolenni i’r holl greigiau y tu allan yn yr ardal o amgylch.
• www.boulders-climbing.com   yn un o faestrefi Caerdydd

Golff - Mae 2 gwrs yn ardal Merthyr / i’r gogledd o’r dref.

• Castell Morlais - ger Rheilffordd Mynydd Aberhonddu.
• Cilsanws - yng Nghefn Coed y Cymer.
Gweler gwefan visit Merthyr am ragor o wybodaeth ar y cyrsiau hyn.
Yn bellach i ffwrdd mae cwrs enwog Celtic Manor, cartref Cwpan Ryder 2010.

Pysgota - Trwyddedau ar gael ar gyfer yr Afon Taf - sydd 10 munud o’r bwthyn.
Cronfeydd dŵr:  Ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Ffôn: 01443 414988 - Parc / Llyn Taf Bargoed - 3 milltir o’r bwthyn.
Cymdeithas Bysgota Merthyr / Cymdeithas Bysgota Taf Bargoed  - Ffon: 01685   379809

Hwylio / Hwylfyrddio / Canŵio
Clwb Canŵio Aberfan  a’r gweithgareddau eraill a enwir uchod ar Gronfeydd Dŵr a Llyn Taf Bargoed
Ffôn:  01685  727474 Mae yna Ganolfa Dŵr Gwyn yng Nghaerdydd  - www.ciww.com 

Barcuta / Paresgyn: Un o’r llefydd gorau yng Nghymru yn ôl y sôn!!!   Tua 1 milltir o’r bwthyn Ffôn: 01685 727474

Adareg: Llawer o rywogaethau diddorol yn y bryniau o amgylch.
Cylchgronau RSPB cyfredol yn y bwthyn, yn ogystal â llyfrau adnabod adar.

Marchogaeth:  Ffôn:  01685727474

Tiwbio / “Super Tubing”: - ar gael yng Nglyn Ebwy rhyw 10 milltir i’r gogledd ddwyrain o Ferthyr.

Nofio: Mae’r pwll agosaf 1 a1/2 milltir i ffwrdd yng Nghanolfan Hamdden/Cymunedol Aberfan.
Mae pwll hefyd ym Mhentref Hamdden Merthyr  4 milltir i ffwrdd.  Gwybodaeth bellach ar. 01685 727373
Mae pwll maint “rhyngwladol” hefyd yng Nghaerdydd ger y Ganolfan Dŵr Gwyn.

4* Self Catering Cottage

Pet Friendly Accommodation

Bookings Details
2 Bedrooms
(sleeps up to 5)
Mon-Fri from £60 per night
Fri-Sun from £65 per night

7 day booking £400


Mountain Biking in Merthyr

Cycling Taff Trail

MBT Cwmcarn