Seibiannau Byr Trwy Gydol y Flwyddyn

Yn cynnwys:

•    Cottage Holidays in WalesPecyn Croeso
•    Trydan / Nwy / Dillad Gwely / Tywelion (cynwysedig)
•    Cŵn – 1 mawr neu 2 fach yn aros am ddim trwy drefniant ymlaen llaw
•    Tafarn / bwyty cyfagos
•    Siop leol 8am-9pm
•    Tesco’n danfon siopa i’r ardal

Siopau a bwytai ar gyrion ac yng nghanol tref Merthyr Tudful dim ond 4 milltir i ffwrdd.
Pentref hamdden â phwll nofio yng nghanol tref Merthyr .
Hefyd yn Aberfan 1 milltir i ffwrdd (gwybodaeth yn y bwthyn).
Banciau a chymdeithasau adeiladu a swyddfa’r post ar gael yng nghanol tref Merthyr.

Gweler  gwefan Visit Merthyr am  restr lawn o weithgareddau.

•    Mae gennym Fapiau Arolwg Ordnans o’r ardal gyfagos
•    Cylchgronau Cerdded diweddaraf
•    Cylchgronau Beicio diweddaraf
•    Cylchgronau Dringo diweddaraf
•    Gwybodaeth Cyfeillion y Ddaear
•    Cylchgronau Cymdeithas y Pridd

Rydym yn Ecogyfeillgar

Ein nod yw Lleihau/Ailddefnyddio/Ailgylchu ac Adfer.
Mae’r Cyngor lleol yn darparu biniau ar gyfer gwastraff bwyd, ac ar gyfer plastig/tun/papur a photeli.  Mae’r rhain yn cael eu casglu’n wythnosol.
Mae gwastraff ar gyfer tirlenwi’n cael ei gasglu bob pythefnos.

Yr Ardd

Ar hyn o bryd mae’r ardd yn cael ei ailwampio’n ecogyfeillgar a phan fydd wedi ei orffen rydym yn gobeithio denu trychfilod / gloynod byw / adar a gwenyn.  Mae’r ardd yn cael ei adeiladu ar egwyddorion cynaliadwyedd.  Mae’r bryniau o amgylch hefyd yn hafan i adar ysglyfaethus a bywyd gwyllt arall.

•    Mae gan y patio mawr fwrdd a chadeiriau i  6 o bobl gyda chanopi
•    Barbeciw
•    Storfa ddiogel i feiciau / adnoddau golchi
•    Mynediad i’r llwybr / lôn gefn

Gellir mynd yn syth o’r ardd i’r bryn cyfagos ble ceir nifer o lwybrau.

1) Taith Taf
2) Taith Trevithick
3) Yr Hen Ffordd Rufeinig / Ffordd Blwyf

> Y Llety

> Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan

4* Self Catering Cottage

Pet Friendly Accommodation

Bookings Details
2 Bedrooms
(sleeps up to 5)
Mon-Fri from £60 per night
Fri-Sun from £65 per night

7 day booking £400


Mountain Biking in Merthyr

Brecon Beacons

Taff Trail

Cwmcarn Forest