Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan (Access...)


Mae’r bwthyn ar yr A4054 yng nghanol  pentref Ynysowen.  Gallwch ddal bws i’r gogledd i ganol tref Merthyr / i’r de i ddinas Caerdydd  o’r tu allan i’r bwthyn a cherdded i’r orsaf drenau mewn rhyw 5 munud.
Parcio ar ochr y ffordd...

Cottage Holidays in WalesMae 10 gris yn arwain at y bwthyn ac yna un gris arall i mewn trwy’r drws ffrynt.
Mae’r llawr gwaelod ar un lefel, gyda grisiau agored i fyny i’r llofftydd a’r ystafell ymolchi.

I fynd i’r ardd gefn, mae un gris i lawr i’r iard gefn, yna grisiau i fyny at y patio.
Mynediad i Feic Mynydd trwy’r lôn gefn, lle ceir storio diogel ac adnoddau golchi.

Lloriau y tu fewn i’r bwthyn - laminedig/pren/ carpedi.

> Y Llety

4* Self Catering Cottage

Pet Friendly Accommodation

Bookings Details
2 Bedrooms
(sleeps up to 5)
Mon-Fri from £60 per night
Fri-Sun from £65 per night

7 day booking £400


Mountain Biking in Merthyr

Cottage Bedroom

Dinning Room / Lounge

Bathroom