Y Llety


Mae lle yn y bwthyn i 5 o bobl ar y mwyaf, 4 oedolyn ac 1 plentyn.
Un llofft dwbl / un llofft gyda dau wely / un llofft sengl  (gwely byr mwy addas i blentyn dan 6 oed).
Mae lle i chwech eistedd yn yr ystafell fyw/ystafell fwyta.
Teledu gwylio-am-ddim gyda pheiriant DVD. Wi-Fi am ddim.
Peiriant  Hi-Fi, gyda chwaraewr CD, tâp, trofwrdd recordiau a radio.
Tapiau/ Cryno Ddisgiau a recordiau ar gael -clasurol a cherddoriaeth y 60au’n bennaf.
Amryw o gemau a llyfrau i oedolion a phlant, yn ogystal â:

•    Giatiau diogelwch
•    Cadair uchel
•    Cot teithio,

Y Gegin

Mae gan y gegin gali ddigon o lestri a chyllyll a ffyrc  a’r holl beiriannau arferol, ond dim peiriant golchi llestri. Cypyrddau pîn traddodiadol rhydd, a chypyrddau storio ar y wal.

Stôf drydan gyda gril uchel. Oergell gyda silff rewi, tegell trydan, microdon, tostiwr, peiriant golchi a sychu dillad, haearn/bwrdd smwddio/ rhesel grasu,  Sinc Belfast gyda bwrdd sgwrio!!

Boeler cyddwyso cyfoes, yn rhoi dŵr poeth a gwres canolog.

Y  Llawr Uchaf

Ystafell ymolchi gyda baddon, â chawod drosti.
Toiled a sinc golchi dwylo.
Pwynt eillio.

Llofftydd

Dillad gwely a thywelion organaidd ym mhob llofft (cynwysedig)
Byrddau a lampau wrth ochr y gwelyau.
Digon o le i gadw dillad.

Nodweddion

Bwthyn canol teras gyda gwybodaeth ac arwyddion dwyieithog.
DIM YSMYGU YN UNMAN

> Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan

4* Self Catering Cottage

Pet Friendly Accommodation

Bookings Details
2 Bedrooms
(sleeps up to 5)
Mon-Fri from £60 per night
Fri-Sun from £65 per night

7 day booking £400


Mountain Biking in Merthyr

Cottage Bedroom

Dinning Room / Lounge

Bathroom